Conceptes sobre les xarxes.

Xarxa informàtica
Una xarxa informàtica es quan diversos ordinadors están conectats entre si i comparteixen recursos.
LAN
Local Area Network.
Red que conecta els ordinadors en un area relativament petita.
MAN
Metropolitan Area Network.
Ofereix cobertura en una zona geografica extensa a traves d'una conexió d'alta velocitat.
WAN
Wide Area Network.
Xarxa d'ordinadors que s'exten en una part de territori. Por ser tant en una ciutat, com en un país, inclús mundial.